Đông Trùng Hạ Thảo

TRÀ ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BANIKHA

160.000₫ 180.000₫

QUẢ THỂ ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO SẤY ĐỐI LƯU

1.260.000₫ 1.490.000₫

ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO QUẢ THỂ KHÔ SẤY LẠNH

2.800.000₫ 3.300.000₫

ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO NGUYÊN CON – THỂ TƯƠI

7.350.000₫ 8.000.000₫