Foodplus chuyên gia về Thực Phẩm Toàn Phẩn (Whole Food ) Và thức uống Lên Men (Probiotics) Trà Kombucha ; Sữa Kefir, Viili và các sản phẩm lên men từ đậu Nành (Edamame) hàng đầu Việt Nam.